Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm nào hợp, con tuổi nào tốt nhất ?

0
(0)

Khi lựa chọn thời điểm để sinh con, nhiều người quan tâm đến yếu tố hợp tuổi giữa cha mẹ và con. Trong trường hợp chồng sinh năm 1995 và vợ sinh năm 1998, chúng ta có thể xem xét các yếu tố ngũ hành, thiên can và địa chi để tìm hiểu xem năm nào là hợp tuổi và con tuổi nào là tốt nhất. Hãy cùng danghot.net tìm hiểu Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm nào hợp, con tuổi nào tốt nhất ?

Xác định chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm nào hợp?

Khi lựa chọn thời điểm sinh con, yếu tố hợp tuổi giữa cha mẹ và con được coi là quan trọng. Trong trường hợp chồng sinh năm 1995 và vợ sinh năm 1998, chúng ta có thể xem xét các yếu tố ngũ hành, thiên can và địa chi để tìm hiểu năm nào là tốt nhất và hợp tuổi cho cha mẹ. Dựa trên các tiêu chí này, chúng ta có thể đưa ra nhận định chi tiết về sự xung hợp giữa các yếu tố này.

Xác định chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm nào hợp?

+ Địa chi xung hợp:

Địa chi được xếp theo chu kỳ 12 năm, tương ứng với 12 con Giáp. Có nhiều cặp xung hợp địa chi như Tương hình (8 cặp địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp địa chi), Lục hại (6 cặp địa chi), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (1 điểm) nghĩa là không tương hợp và không tương xung với con.

+ Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành sinh khắc là yếu tố quan trọng nhất khi xem xét tuổi sinh con. Con hợp với cha mẹ nếu là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con nếu là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ nếu là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con nếu là Đại Hung (0 điểm).

Vì vậy, chúng ta nên tránh năm sinh khi Ngũ hành của cha mẹ và con đạt Đại Hung. Tốt nhất là khi Ngũ hành của cha mẹ và con tương sinh và bình hòa (1 điểm), không tương sinh và không tương khắc.

+Thiên can xung hợp:

Thiên can được xếp theo chu kỳ 10 năm trong văn hóa Trung Hoa. Trong Thiên can, có những cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (0,5 điểm) nghĩa là không tương hóa và không tương xung với con.

Dựa trên các yếu tố trên, chúng ta có thể đánh giá sự hợp tuổi giữa cha mẹ và con.

Vậy Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm nào hợp, con tuổi nào tốt nhất ?

Chồng 1995 mệnh gì?

Người sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi có mệnh là Sơn Đầu Hỏa, tức là thuộc nhóm ngũ hành Hỏa và tương ứng với lửa trên núi. Xương con lợn, tướng tinh con hươu, được biết đến là con nhà Xích đế hoặc Cô bần.

Mệnh của người sinh năm 1995 tương sinh với ngũ hành Mộc và Thổ, trong khi tương khắc với ngũ hành Thủy và Kim. Cung mệnh nam của tuổi Ất Hợi thuộc Khôn và nằm trong Tây tứ trạch, trong khi cung mệnh nữ thuộc Khảm và nằm trong Đông tứ trạch.

Vợ 1998 mệnh gì?

Người sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần có mệnh là Thành Đầu Thổ, tức là thuộc nhóm ngũ hành Thổ và tương ứng với đất trên thành. Xương con hổ, tướng tinh con thuồng luồng, được biết đến là con nhà Huỳnh đế và mang ý nghĩa của phú quý.

Mệnh của người sinh năm 1998 tương sinh với ngũ hành Hỏa và Kim, trong khi tương khắc với ngũ hành Mộc và Thủy. Cung mệnh nam của tuổi Mậu Dần thuộc Khôn và nằm trong Tây tứ trạch, trong khi cung mệnh nữ thuộc Tốn và nằm trong Đông tứ trạch.

Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm 2023 hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức là mèo qua rừng. Mệnh của họ là Kim, cụ thể là Kim Bạch Kim, tượng trưng cho vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Hỏa và niên mệnh của mẹ là Thổ. Tuy nhiên, niên mệnh bố và niên mệnh con tương khắc vì Hỏa khắc Kim, do đó được đánh giá là Đại hung. Trái lại, niên mệnh mẹ và niên mệnh con tương sinh vì Thổ sinh Kim, vì vậy được đánh giá là Đại cát.

Đối với ngũ hành sinh khắc, đánh giá được 2/4 điểm. Thiên can của bố là Ất và thiên can của mẹ là Mậu. Thiên can của bố và con được đánh giá là bình hòa, trong khi thiên can của mẹ và con tương hợp, do Mậu hợp Quý, đạt được 1.5/2 điểm.

Về địa chi, địa chi của bố là Hợi và địa chi của mẹ là Dần. Địa chi của bố và con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), được đánh giá là Cát. Trái lại, địa chi của mẹ và con không xung và không hợp nhau, được đánh giá là Bình. Điểm đánh giá địa chi xung hợp là 3/4 điểm.

Tổng điểm đánh giá cho sự xung hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố/mẹ và con là 6.5/10 điểm.

Vì vậy, Chồng 1995 vợ 1998 sinh con hoàn toàn có thể lựa chọn năm 2023 để sinh con.

Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm 2024 có tốt nhất không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh của họ là Hỏa, cụ thể là Phúc Đăng Hỏa, tượng trưng cho lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố cũng là Hỏa và niên mệnh của mẹ là Thổ. Tuy nhiên, niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh và không khắc với nhau, vì Hỏa hòa Hỏa, do đó được đánh giá là Bình. Ngược lại, niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ, vì Hỏa sinh Thổ, vì vậy được đánh giá là Tiểu cát.

Đối với ngũ hành sinh khắc, đánh giá được 2.5/4 điểm. Thiên can của bố là Ất và thiên can của mẹ là Mậu. Thiên can của bố và con được đánh giá là bình hòa, trong khi thiên can của mẹ và con trực xung, do Mậu khắc Giáp, chỉ đạt được 0.5/2 điểm.

Về địa chi, địa chi của bố là Hợi và địa chi của mẹ là Dần. Địa chi của bố và con không xung và không hợp nhau, được đánh giá là Bình. Tương tự, địa chi của mẹ và con cũng không xung và không hợp nhau, được đánh giá là Bình. Điểm đánh giá địa chi xung hợp là 2/4 điểm.

Tổng điểm đánh giá cho sự xung hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố/mẹ và con là 5/10 điểm.

Vì vậy, Chồng 1995 vợ 1998 sinh có thể lựa chọn năm 2024 để sinh con.

Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức rắn rời hang. Mệnh của họ là Hỏa, cụ thể là Phúc Đăng Hỏa, tượng trưng cho lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố cũng là Hỏa và niên mệnh của mẹ là Thổ. Tuy nhiên, niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh và không khắc với nhau, vì Hỏa hòa Hỏa, do đó được đánh giá là Bình. Ngược lại, niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ, vì Hỏa sinh Thổ, vì vậy được đánh giá là Tiểu cát.

Đối với ngũ hành sinh khắc, đánh giá được 2.5/4 điểm. Thiên can của bố là Ất và thiên can của mẹ là Mậu. Thiên can của bố và con được đánh giá là bình hòa, cũng như thiên can của mẹ và con.

Về địa chi, địa chi của bố là Hợi và địa chi của mẹ là Dần. Địa chi của bố và con phạm Lục Xung (Tỵ xung Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), được đánh giá là Hung. Tương tự, địa chi của mẹ và con cũng phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau), được đánh giá là Hung. Điểm đánh giá địa chi xung hợp là 0/4 điểm.

Tổng điểm đánh giá cho sự xung hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố/mẹ và con là 3.5/10 điểm.

Vì vậy, chồng 1995 vợ 1998 không phù hợp để sinh con năm 2025.

Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm 2026 hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức con ngựa chạy trên đường. Mệnh của họ là Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, tượng trưng cho nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Hỏa và niên mệnh của mẹ là Thổ. Tuy nhiên, niên mệnh con và niên mệnh bố tương khắc với nhau, vì Thủy khắc Hỏa, do đó được đánh giá là Tiểu hung. Ngược lại, niên mệnh mẹ cũng tương khắc với niên mệnh con, vì Thổ khắc Thủy, được đánh giá là Đại hung. Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc là 0/4 điểm.

Đối với thiên can, thiên can của bố là Ất và thiên can của mẹ là Mậu. Thiên can của bố và con được đánh giá là bình hòa, cũng như thiên can của mẹ và con.

Về địa chi, địa chi của bố là Hợi và địa chi của mẹ là Dần. Địa chi của bố và con phạm Tứ Tuyệt (Hợi tuyệt Ngọ), được đánh giá là Hung. Tuy nhiên, địa chi của mẹ và con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất), được đánh giá là Cát. Điểm đánh giá địa chi xung hợp là 2/4 điểm.

Tổng điểm đánh giá cho sự xung hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố/mẹ và con là 3/10 điểm.

Vì vậy, Chồng 1995 vợ 1998 không phù hợp để sinh con năm 2026

Chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm 2027 hợp không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức dê lạc đàn. Mệnh của họ là Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, tượng trưng cho nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Hỏa và niên mệnh của mẹ là Thổ. Tuy nhiên, niên mệnh con và niên mệnh bố tương khắc với nhau, vì Thủy khắc Hỏa, do đó được đánh giá là Tiểu hung. Ngược lại, niên mệnh mẹ cũng tương khắc với niên mệnh con, vì Thổ khắc Thủy, được đánh giá là Đại hung. Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc là 0/4 điểm.

Đối với thiên can, thiên can của bố là Ất và thiên can của mẹ là Mậu. Thiên can của bố và con được đánh giá là bình hòa, cũng như thiên can của mẹ và con.

Về địa chi, địa chi của bố là Hợi và địa chi của mẹ là Dần. Địa chi của bố và con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), được đánh giá là Cát. Tuy nhiên, địa chi của mẹ và con không có sự xung hợp hay xung khắc. Điểm đánh giá địa chi xung hợp là 3/4 điểm.

Tổng điểm đánh giá cho sự xung hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi của bố/mẹ và con là 4/10 điểm.

Vì vậy, Chồng 1995 vợ 1998 sinh không phù hợp để sinh con năm 2027.

Kết Luận

Ở bài viết chồng 1995 vợ 1998 sinh con năm nào hợp, con tuổi nào tốt nhất này, chúng ta cần xem xét các yếu tố khác như hoàn cảnh gia đình, tình hình kinh tế và sức khỏe. Một cách tổng quát, không có tuổi nào là tốt nhất hoàn toàn mà tất cả đều có thể mang lại niềm vui và thành công trong cuộc sống. Danghot.net chúc gia đình thật nhiều sức khoẻ

Theo bạn bài viết này đạt mấy sao ?

Tiếc gì 1 đánh giá, làm ngay & luôn!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Viết một bình luận