Cap, Stt chửi xéo bạn bè, chửi bạn đểu, lũ bạn chó chất độc thâm sâu

Bên cạnh những tụi bạn bè tốt thì chắc hẳn ai cũng có được cho mình một hội bạn chuyên nói xấu, chơi tồi, tuy không thể chửi thẳng mặt nhưng bạn có thể lựa chọn chửi xéo, chửi thâm sâu, như vậy, tụi bạn đó của bạn cũng không thể có lí do nào … Read more

99 cap, stt chửi loại người sống 2 mặt, nói xấu sau lưng bạn

Những người nói xấu sau lưng, sống hai mặt xứng đáng được nhận từ những câu nói dạy đời, câu chửi từ chính mặt. Là con người, nếu được gọi là thân thiết thì họ sẽ không dùng cách như vậy để đối xử, đáp lại những gì mà chúng ta đã mang lại cho … Read more

");function ai_run_scripts(){(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var d=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;return b}}})(function(){function a(){for(var d=0,b={};dc[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0z&&(z+=864E5));0==I?I=6:I--;y=z>=h&&zai_jquery_waiting_counter&&setTimeout(function(){ai_wait_for_jquery()},50))}ai_jquery_waiting_counter=0;ai_wait_for_jquery();